La reforma de les pensions: necessitat o interès?

dimarts, 11 de gener de 2011


Per mantenir, millorar i universalitzar les pensions, cal treballar per mesures econòmiques profundes (com ara augmentar rels impostos a les grans fortunes o la nacionalització dels sectors estratègics de l'economia) que poden generar els recursos necessaris per a establir uns serveis públics i de qualitat per a tota la població.

Considerem que les pensions públiques són un dret dels treballadors, un dret aconseguit amb molts anys de lluita obrera i finançat gràcies al seu treball. Un dret que, com a molts d’altres, és atacat el capitalisme que persegueix augmentar els seus beneficis. És un dret pel que cal lluitar.

Aquest petit dossier pretén donar una visió relativament exhaustiva sobre el funcionament del sistema públic de pensions, sobre l'origen històric de la intenció de reformar-les, els arguments al seu voltant, les mesures proposades i els seus efectes sobre la població. La part final del document ofereix un balanç sobre les successives reformes realitzades i esbossa propostes sobre quin hauria de ser el model a seguir.

Veure document en PDF


Veure presentacions en PDFAquestes propostes complementen les nostres reivindicacions fonamentals:

1. Treballar menys per treballar tothom.

2. Condicions de treball dignes i segures per totes les persones.

3. El treball ha de ser un dret i un deure per a tothom.

4. Repartiment de la riquesa.

5. Socialització dels sectors estratègics de l’economia.

6. L’habitatge digne a preu digne és un dret! Cap desnonament.

7. Els mateixos drets per a totes les persones.

8. Respecte per la salut de les persones i el medi ambient.

9. Que les responsabilitats jurídiques de la crisi recaiguin sobre els seus causants.

10.Lluita constant cap a la Independència i cap al Socialisme.