ARA ÉS L'HORA ! Al carrer en defensa dels drets socials i laborals.

dilluns, 10 de gener de 2011

Proposta d'Endavant (OSAN) als sindicats, a les organitzacions d'esquerres, anticapitalistes i als moviments socials i polulars dels Països Catalans.

Veure Document en PDF

L'ofensiva del capital contra els drets dels treballadors i treballadores arreu la Unió Europea ha fet una passa més. A l'estat espanyol la consciència de classe es troba afeblida per diferents causes estructurals i d'altres polítiques i conjunturals, entre elles la llarga pau oferta pels grans sindicats de caire estatal (CCOO i UGT) que han canalitzat la major part de la seva activitat cap a un “diàleg social” que ha vist recular les condicions socials i laborals de les classes populars. Les continues decepcions produïdes per la manca d'acció sindical i les traïcions del PSOE han produït un neguit important en la nostra classe, una sensació de desempar i un trist refugi en l'individualisme. Tot això provocarà més que probablement un ascens social i electoral de la dreta i amb ell una radicalització de l'ofensiva neoliberal. Tanmateix, malgrat aquest afebliment en la consciència i la mobilització, les classes populars comparteixen uns interessos objectius: la retallada de drets és un retorn al passat, un atac decisiu a les conquestes socials i laborals adquirides al llarg de segles de lluita de classes. És per això que des d'Endavant entenem que als Països Catalans hi ha condicions per recuperar la consciència, l'organització i la mobilització de la classe treballadora. I que només amb aquestes eines aconseguirem girar la truita i posar l'economia d'una vegada per totes al servei de la majoria social: de la classe treballadora i les classes populars.

En aquest context fem una crida a les organitzacions sindicals, anticapitalistes i moviments socials i populars dels territoris històrics de la nostra terra (País Valencià, Illes i Principat de Catalunya) a considerar i debatre la proposta d'acció conjunta que humilment exposem a continuació:

Altres models de lluita són necessaris. Cal fer-nos visibles !

Des d'Endavant creiem que és necessari sortir al carrer i ser presents allà on es produeixin mobilitzacions en defensa dels nostres drets socials. En aquest sentit considerem necessari forjar una aliança basada en objectius concrets i pràctiques concretes.

Proposem participar de les grans mobilitzacions contra les retallades socials (incloses les convocades per CCOO i UGT, considerant que ara per ara són organitzacions amplament majoritàries en el moviment obrer) per visualitzar davant les classes populars l'existència d'alternatives de lluita reals. Les organitzacions sindicals, anticapitalistes i els moviments socials i populars han de demostrar l'existència d'un camí diferent al pactisme dels grans sindicats. En aquest sentit considerem bàsic que la nostra participació en aquestes mobilitzacions es tradueixi no només en una radicalització discursiva sinó també en les pràctiques i les accions a emprendre.

En la línia d'allò exposat des d'Endavant proposem, allà on la realitat local i l'acumulació de forces alternatives ho permeten, fer convocatòries separades de les manifestacions de CCOO i UGT que reuneixin al conjunt de l'esquerra anticapitalista, els moviments socials i populars i els sindicats combatius. Considerem que aquesta dinàmica unitària, traduïda en mobilitzacions, accions de resposta, etc. ha de servir per sumar forces i demostrar a la pràctica l'existència d'un espai sindical i polític divers que no està en venda. Per poder fer-ho possible cal que existeixi una coordinació local eficient.

L'espai alternatiu als grans sindicats existeix però entenem que és encara feble. Si actuem per separat som fàcilment solubles per ells, això ens obliga a anar a remolc d'ells. En aquest sentit subratllem la importància d'aquesta coordinació real de l'espai alternatiu ja que ens donarà autonomia i capacitat de visualització.

Fem evident el conflicte. Passem a l'acció !

Assenyalem els responsables.


La reactivació de la consciència de classe està estretament lligada a l'existència d'un conflicte d'interessos entre el capital i els i les treballadores. Cal assenyalar la banca i els grans empresaris com els culpables d'aquesta ofensiva neoliberal i per tant de la retallada de drets socials i laborals. Considerem que emprendre accions unitàries contra les agrupacions empresarials poden tenir ressò mediàtic i servir-nos per saltar l'aïllament al que ens sotmeten els mitjans de comunicació del capital.

En la mateixa línia proposem accions unitàries contra la banca o les grans fortunes arreu del territori dels Països Catalans. Ens referim a accions fàcilment entenedores pel nostre poble que eleven el seu nivell de consciència i demostren que la lluita és un instrument vàlid i necessari en la defensa dels seus drets socials i laborals.

Assenyalem els còmplices del capital.

La servitud dels governs estatals, autonòmics i municipals respecte al gran capital és un factor de legitimació de les retallades socials i laborals. Malgrat l'aparent crispació existeix un acord tàcit entre els grans partits del país en aquestes mesures. Tanmateix, malgrat la retòrica “democràtica” cap d'aquests partits incloïa al seu programa electoral aquest paquet de mesures. Així doncs, el vot popular rebut se sent defraudat per la seva acció de govern i per tant es poden considerar en bona mesura governs il·legítims. Malauradament, a nivell nacional, no s'hi veu cap alternativa política consistent per revertir la situació. Això crea desànim i frustració entre les classes populars i en especial entre els sectors d'esquerres amb el que és més que previsible un ascens de la dreta i dels discursos xenòfobs (com ja s'ha albirat al parlament de la Comunitat Autònoma de Catalunya). Des d'Endavant creiem que cal desemmascarar la il·legitimitat d'aquestes retallades antidemocràtiques i que per tant, proposem emprendre arreu del territori accions unitàries contra aquests grans partits del sistema, cal assenyalar als culpables.

D'altra banda l'aplicació d'aquestes mesures no seria possible sense l'ús de la coerció contra la classe treballadora. Tant a la vaga del 29 de setembre com al vigent estat d'alarma, les forces repressives (cossos policials i exèrcit) han estat emprades per l'Estat com a força de xoc contra les mobilitzacions de classe. Una acció que ha estat possible gràcies a la melodia antiobrera i antisindical monocord feta sonar pels mitjans de comunicació del capital. Considerem important fer palesa aquesta situació i per tant visualitzar davant les classes populars que els cossos policials no actuen de manera neutra sinó al servei del capital. Proposem doncs emprendre accions de denúncia de la parcialitat d'aquests cossos repressius en el conflicte d'interessos de classe. Hem de fer veure a les classes populars que el capital no podria fer res contra els seus interessos sense aquest desplegament repressiu i violent per part de l'Estat i les forces de “l'ordre públic”.

Lluitem junts.

Arreu del territori dels Països Catalans s'han creat xarxes de lluita que han agrupat els sectors anticapitalistes, bona part dels moviments socials i populars, i els sindicats combatius. La lluita per la retirada de la reforma laboral i la reforma de les pensions és, com és evidentment donat el context, la base de totes aquestes plataformes. Tanmateix, creiem que per fer possible l'alternativa hem de fer noves passes endavant.

Estenguem la xarxa arreu els Països Catalans. Duguem l'acció als nostres barris, pobles i viles.

Des d'Endavant creiem que és important que les plataformes d'arreu del territori impulsin dinàmiques comunes. Creiem que seria molt útil fixar-nos un calendari de mobilitzacions unitàries que comparteixin les plataformes unitàries creades arreu del territori. Ara mateix pensem que seria assumible fixar un calendari unitari flexible fins Juliol de 2011, data a partir de la qual hauríem d'analitzar els resultats obtinguts i els nous reptes que de ben segur es plantejaran per tal d'ampliar-ho.

Posem sobre la taula aquestes propostes perquè entenem que objectius i dinàmiques compartides i coherents arreu els Països Catalans reforçaran les dinàmiques dels uns i els altres. Malgrat aquest punt de partida pensem que això no exclou que les plataformes locals modifiquin i adaptin les iniciatives comunes al seu espai i la seva realitat concreta.

Considerem bàsic per tal de passar a l'acció que en la mesura del possible les plataformes unitàries es desgranin a nivell de barri i municipi. Ésser-hi presents de manera unitària a peu de carrer multiplicarà les nostres possibilitats. Per això demanem a les organitzacions anticapitalistes, moviments socials i populars, i sindicats combatius que contribueixin a impulsar a tots els municipis on sigui possible, estructures unitàries de base: assemblees socials, de barri, populars...

En l’objectiu d’estendre la nostra reivindicació i el nostre model de lluita entre els nostres veïns i veïnes trobem necessari que es treballi en l'impuls de Punts d'Informació Laboral. Es tractaria de llocs fixes unitaris a nivell de barri i on els nostres veïns i veïnes puguin trobar assessorament laboral, solidaritat de classe i un punt de contacte amb les assemblees socials, de barri i populars que es puguin crear. En el mateix sentit però eixamplant-lo a problemes com desnonaments, desinformació respecte als serveis socials, etc ... proposem la creació d'Oficines de Drets Socials unitàries a nivell de barri, poble o ciutat. Considerem doncs l'impuls d'aquests instruments com una via de contacte amb la realitat social i entre el veïnat i les estructures de base que hi creem.

L'extensió a nivell de barri i municipi de les estructures unitàries de base ens permetrà a més poder participar de manera més efectiva en les diferents mobilitzacions, aturades, jornades de lluita, etc ... convocades pels diferents sectors laborals en una comarca o una zona concreta. També ens permetrà organitzar conjuntament, i de manera autònoma a CCOO i UGT, marxes contra l'atur i la precarietat que tinguin un major ressò als municipis i barris per on transcorrin. Aquestes marxes s'han de dotar de reivindicacions concretes (per exemple la renda bàsica a nivell municipal) i entenedores per la majoria de la població. Allà on hi hagi possibilitat s'hauria d'acompanyar de mocions als ajuntaments per tal que les reivindicacions de les marxes es debatin i es votin als plens municipals. Creiem que en el context de les eleccions locals això ens permetria desemmascarar els grups municipals que no aposten per les reivindicacions populars.

Cap a un nou marc de lluita.

Les nostres propostes són una iniciativa per al debat i l'acord entre els diferents sectors de l'esquerra alternativa. En el moment actual no podem deixar en mans de CCOO i UGT la defensa dels nostres drets i per això cal plantejar alternatives creïbles que tinguin una coherència arreu del territori. Si creiem que hi ha altres vies hem de treballar per a que aquestes siguin possibles. Hem d'aconseguir fixar-nos una agenda pròpia (compartida per totes les plataformes locals) per tal d'acumular forces i presentar-nos davant la societat com una realitat de lluita autònoma dels dos grans sindicats. Per fer-ho possible hem d'aconseguir involucrar a nivell local i de barri gent a títol individual, sindicats, estudiants, organitzacions polítiques, candidatures alternatives, ateneus, casals, autònoms, i sectors en lluita (treballadors, aturats, jubilats,... ).

Amb aquest objectiu presentem aquestes propostes.

Pels drets socials i laborals. Construïm l'alternativa!

Endavant (OSAN)

Gener de 2011, Països Catalans