S'aprova en ple municipal la moció de suport a la ILP "Televisió sense fronteres" de la CUP

dimarts, 29 de setembre de 2009


Al plenari d'avui dia 28 de setembre del 2009, s'ha aprovat la moció presentada per la Candidatura d'Unitat Popular perquè la ciutat de Tarragona, a través de l'Ajuntament de Tarragona, doni suport i s'adherís a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "Televisió sense fronteres".

Amb aquesta ILP es pretén pressionar les corts espanyoles perquè TV3 es pugui veure al País Valencià, ja que l'Estat espanyol va ratificar l'any 2001 la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:

“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar­-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”

Això ha estat possible gràcies a que els grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i el grup municipal de Convergència i Unió han accedit a defensar la moció al ple municipal. Així, un cop exposada la moció, aquesta s'ha votat i s'ha aprovat gràcies a 19 vots a favor (11 del PSC, 2 d'ERC, 6 CIU) i 4 abstencions (PP). Si us voleu adherir a la ILP o voleu ser fedataris, consulteu aquesta web Mira la moció presentada i aprovada a l'Ajuntament.